Экзамен по английскому языку

ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ВЫПУСКНОГА ЭКЗАМЕНУ

ПА ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ

Экзамен па замежнай мове ўключае 3 этапы:

1 ЭТАП: СУБЯСЕДАВАННЕ ПА ПРАЧЫТАНЫМ ТЭКСЦЕ

 • На гэтым этапе экзамену правяраецца ўменне вучня чытаць, разумець прачытанае, каменціраваць і выказваць свае меркаванні па атрыманай інфармацыі, а таксама ўменне разумець мову на слых у гутарцы з членамі экзаменацыйнай камісіі;
 • Час на падрыхтоўку да адказу- да 20 хвілін
 • У час адказу можна карыстацца тэкстам
 • На гэтым этапе вучню прапануецца адказаць на 4 пытанні па тэксту
 • Карыстанне слоўнікам не прадугледжана
 • Выкарыстоўваюцца пытанні тыпу “ Аб чым гаворыцца…Што?Дзе?Як? Чаму? (можна зачытваць адказ з тэксту)

2 ЭТАП: СУБЯСЕДАВАННЕ ПА ПРАСЛУХАНЫМ  ТЭКСЦЕ

 • На гэтым этапе экзамену правяраюцца ўменні ўспрымаць і разумець вусную мову ў гуказапісе, знаходзіць у праслуханым тэксце патрэбную інфармацыю і ўменне яе каменціраваць
 • працягласць гучання тэксту- да 1,5 хвіліны
 • заданні для падрыхтоўкі да субяседавання, складаныя словы прапануюцца вучню перад праслухоўваннем у друкаваным выглядзе
 • у час другога праслухоўвання дазваляецца рабіць паметкі
 • час на падрыхтоўку да адказу- да 10 хвілін

3 ЭТАП: ГУТАРКА ПА СІТУАЦЫІ  ЗНОСІН, ЯКАЯ ПРАПАНОЎВАЕЦЦА ЧЛЕНАМІ ЭКЗАМЕНАЦЫЙНАЙ КАМІСІІ

 • Задача дадзенага этапа заключаецца ў праверцы уменняў маналагічнай і дыялагічнай мовы
 • вучня не знаёмяць са зместам  гутаркі ( да яе правядзення).                     5 заданняў прад’яўляюцца яму непасрэдна ў час гутаркі

Кожны этап экзамену ацэньваецца асобна, выніковая экзаменацыйная адзнака выстаўляецца як сярэдняе арыфметычнае адзнак, атрыманых на кожным этапе экзамену